Home Logo Gaming

Slider

Tải về ứng dụng khôi phục ảnh xóa nhầm trên điện thoại android

0
Tải về ứng dụng

Tải về

Lưu ý: Nếu muốn tải nhanh, hãy click vào nút tải nhanh bên trên sau khi có 1 trang mới tương tự mở ra hãy quay trở lại trang này (trang vừa bấm vào tải nhanh) thì mới tải nhanh được nhé, Cảm ơn! Ứng dụng có thể phục hồi và phục hồi hình ảnh và hình ảnh bị mất từ ​​thẻ nhớ của bạn hoặc bộ nhớ trong. * Cho dù bạn vô tình xóa ảnh, hoặc thậm chí định dạng lại thẻ nhớ, các tính năng khôi phục dữ liệu mạnh mẽ của Ứng dụng có thể tìm thấy những bức ảnh bị mất của bạn và cho phép bạn khôi phục chúng.
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio