Slider

Tải về fix lag free fire max ultra v1 ob27

0
Fix Lag Free Fire Max OB27

Tải vềBản fix lag .
  1. Fix Lag OB27
  2. Xóa banner, qc, một số nền,...
  3. Xóa một số âm thanh
  4. Tối ưu file game.
  5. Ổn định FPS.
  6. Giảm lag hiệu quả.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
  1. Ổn định FPS.
  2. Tăng tốc android.
  3. Tăng tốc CPU, GPU.
  4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc OB27.
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio