Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag đặc biệt ob22 v7

0
Fix Lag Free Fire OB22

Tải vềBản đồ mặc định làm mở (Chỉ để đồ họa thấp để chơi không lỗi).
 1. 2 bản cho máy yếu.
 2. Xóa một ít đồ, đồ mặc định hoặc làm mờ.
 3. Xóa banner, qc, nền,...
 4. Tối ưu đồ họa.
 5. Xóa full hiệu ứng gây LAG, hiệu ứng Bo.
 6. Ổn định FPS.
 7. Giảm lag hiệu quả.
Bản đồ mặc định (Dùng được ở bất cứ đồ họa nào).
 1. 2 bản cho máy yếu.
 2. Xóa một ít đồ, đồ mặc định hoặc làm mờ.
 3. Xóa banner, qc, nền,...
 4. Tối ưu đồ họa.
 5. Xóa full hiệu ứng gây LAG, hiệu ứng Bo.
 6. Ổn định FPS.
 7. Giảm lag hiệu quả.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc OB22 (Hỗ trợ vào trận nhanh, giảm lag tốt hơn).
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio