Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob22 đặc biệt v3

0
Fix Lag Free Fire OB22

Tải về

Bản đồ mặc định làm mở (Chỉ để đồ họa thấp để chơi không lỗi).
 1. Xóa một ít đồ, đồ mặc định hoặc làm mờ.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. Tối ưu đồ họa game.
 4. Xóa full hiệu ứng gây LAG, hiệu ứng BO.
 5. Ổn định FPS.
 6. Tối ưu file game.
 7. Giảm LAG hiệu quả.
Bản đồ mặc định (Dùng được ở bất cứ đồ họa nào).
 1. Xóa một ít đồ, đồ mặc định hoặc làm mờ.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. Tối ưu đồ họa game.
 4. Xóa full hiệu ứng gây LAG, hiệu ứng BO.
 5. Ổn định FPS.
 6. Tối ưu file game.
 7. Giảm LAG hiệu quả.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc OB22 (Hỗ trợ vào trận nhanh, giảm lag tốt hơn).
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio