Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob22 đặc biệt v2

0
Fix Lag Free Fire OB22

Tải về

Bản đồ mặc định làm mở (Chỉ để đồ họa thấp để chơi không lỗi).
 1. 2 bản cho máy yếu.
 2. Xóa một ít đồ, đồ mặc định hoặc làm mờ.
 3. Xóa banner, qc, nền,..
 4. Xóa hiệu ứng gây LAG, hiệu ứng BO.
 5. Tối ưu đồ họa.
 6. Ổn định FPS.
 7. Giảm văng và đứng hình.
 8. Giảm lag cho máy yếu.
Bản đồ mặc định (Dùng được ở bất cứ đồ họa nào).
 1. 2 bản cho máy yếu.
 2. Xóa một ít đồ, đồ mặc định hoặc làm mờ.
 3. Xóa banner, qc, nền,..
 4. Xóa hiệu ứng gây LAG, hiệu ứng BO.
 5. Tối ưu đồ họa.
 6. Ổn định FPS.
 7. Giảm văng và đứng hình.
 8. Giảm lag cho máy yếu.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc OB22 (Hỗ trợ vào trận nhanh, giảm lag tốt hơn).
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio