Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob22

1
Fix Lag OB22

Tải về

Bản fix lag .
 1. Giảm thêm một số hiệu ứng.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. Xóa hiệu ứng Skin súng, BO.
 4. Xóa một số âm thanh.
 5. Tối ưu file game.
 6. Ổn định FPS.
 7. Giảm LAG hiệu quả.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc OB21.
1
( Hide )

© MeGameStudio