Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob21 đặc biệt v5

0
Fix Lag Free Fire OB21

Tải về

Bản đồ mặc định làm mở (Chỉ để đồ họa thấp để chơi không lỗi).
 1. 2 bản cho máy yếu.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. Đồ sẽ được làm mờ (Đồ địch).
 4. Xóa full hiệu ứng gây LAG, hiệu ứng bo.
 5. Tối ưu ổn định FPS.
 6. Giảm văng và đứng hình.
 7. Giảm LAG hiệu quả.
Bản đồ mặc định (Dùng được ở bất cứ đồ họa nào).
 1. 2 bản cho máy yếu.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. Đồ sẽ được làm mờ (Đồ địch).
 4. Xóa full hiệu ứng gây LAG, hiệu ứng bo.
 5. Tối ưu ổn định FPS.
 6. Giảm văng và đứng hình.
 7. Giảm LAG hiệu quả.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc OB21 (Hỗ trợ vào trận nhanh, giảm lag tốt hơn).
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio