Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob21 ultra v1

0
Fix Lag Free Fire OB21

Tải về

Bản đồ mặc định được làm mờ (Chỉ đề đồ họa thấp để chơi nhé!).
 1. 2 bản cho máy yếu.
 2. Nhân vật mặc định, đồ mặc định (Được làm mờ).
 3. Xóa banner, qc, nền,...
 4. Vẫn còn skin súng, kĩ năng nv, tham gia được sự kiện.
 5. Xóa một số âm thanh.
 6. Tối ưu File game.
 7. Giảm LAG rất tốt cho máy quá yếu.
Bản đồ mặc định bình thường.
 1. 2 bản cho máy yếu.
 2. Nhân vật mặc định, đồ mặc định (Được làm mờ).
 3. Xóa banner, qc, nền,...
 4. Vẫn còn skin súng, kĩ năng nv, tham gia được sự kiện.
 5. Xóa một số âm thanh.
 6. Tối ưu File game.
 7. Giảm LAG rất tốt cho máy quá yếu.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc OB21. (Giúp vào trận nhanh hơn, ổn định FPS)
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio