Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob21 nhẹ v1

2
Fix Lag Free Fire OB21

Tải về

Bản fix lag .
 1. Xóa một ít đồ. (Đồ bị xóa sẽ thành đồ mặc định)
 2. Xóa banner, qc, nền,....
 3. Tối ưu ổn định FPS.
 4. Xóa một số âm thanh, hiệu ứng.
 5. Hỗ trợ vào trận nhanh.
 6. Tối ưu File game.
 7. Giảm LAG rất tốt cho máy yếu.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc OB21.
2
( Hide )

© MeGameStudio