Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob21 đặc biệt v3

0
Fix Lag Free Fire OB21

Tải về

Bản đồ mặc định làm mở (Chỉ để đồ họa thấp để chơi không lỗi).
 1. 2 bản cho máy yếu.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. Đồ mặc định được làm mờ (Đồ của mình vẫn bình thường).
 4. Xóa một số hiệu ứng, âm thanh.
 5. Tối ưu file game.
 6. Ổn định FPS.
 7. Giảm Lag máy yếu hiệu quả.
Bản đồ mặc định (Dùng được ở bất cứ đồ họa nào).
 1. 2 bản cho máy yếu.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. Đồ mặc định được làm mờ (Đồ của mình vẫn bình thường).
 4. Xóa một số hiệu ứng, âm thanh.
 5. Tối ưu file game.
 6. Ổn định FPS.
 7. Giảm Lag máy yếu hiệu quả.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc OB21 (Hỗ trợ vào trận nhanh, giảm lag tốt hơn).
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio