Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob20 đặc biệt v4

0
Fix Lag Free Fire OB20

Tải về

Bản đồ mặc định làm mở (Chỉ để đồ họa thấp để chơi không lỗi).
 1. Kết hợp giữa bản nhẹ và ultra.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. Xóa full hiệu ứng gây LAG, hiệu ứng bo.
 4. Tối ưu ổn định FPS.
 5. Vào trận nhanh với file tăng tốc.
 6. Giảm LAG rất tốt cho máy yếu.
Bản đồ mặc định (Dùng được ở bất cứ đồ họa nào).
 1. Kết hợp giữa bản nhẹ và ultra.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. Xóa full hiệu ứng gây LAG, hiệu ứng bo.
 4. Tối ưu ổn định FPS.
 5. Vào trận nhanh với file tăng tốc.
 6. Giảm LAG rất tốt cho máy yếu.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc OB20 (Hỗ trợ vào trận nhanh, giảm lag tốt hơn).
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio