Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob20 ultra v3

0
Fix Lag Free Fire OB20

Tải về

Bản đồ mặc định được làm mờ (Chỉ đề đồ họa thấp để chơi nhé!).
 1. 2 bản cho máy yếu.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. Nhân vật mặc định, đồ mặc định được làm mờ.
 4. Vẫn còn skin súng, vật phẩm, tham gia sự kiện bình thường.
 5. Tối ưu giảm văng game và đứng hình.
 6. Ổn định FPS.
 7. Giảm LAG tốt nhất cho máy quá yếu.
Bản đồ mặc định bình thường.
 1. 2 bản cho máy yếu.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. Nhân vật mặc định, đồ mặc định được làm mờ.
 4. Vẫn còn skin súng, vật phẩm, tham gia sự kiện bình thường.
 5. Tối ưu giảm văng game và đứng hình.
 6. Ổn định FPS.
 7. Giảm LAG tốt nhất cho máy quá yếu.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc OB19.
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio