Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob20 đặc biệt v3

0
Fix Lag Free Fire OB20

Tải về

Bản đồ mặc định làm mở (Chỉ để đồ họa thấp để chơi không lỗi).
 1. Xóa banner, qc, nền,...
 2. File tăng tốc.
 3. Xóa full hiệu ứng, hiệu ứng bo.
 4. Tối ưu file game.
 5. Ổn định FPS.
 6. Hỗ trợ vào trận nhanh.
 7. Giảm LAG rất tốt cho máy yếu.
Bản đồ mặc định (Dùng được ở bất cứ đồ họa nào).
 1. Xóa banner, qc, nền,...
 2. File tăng tốc.
 3. Xóa full hiệu ứng, hiệu ứng bo.
 4. Tối ưu file game.
 5. Ổn định FPS.
 6. Hỗ trợ vào trận nhanh.
 7. Giảm LAG rất tốt cho máy yếu.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc OB20 (Hỗ trợ vào trận nhanh, giảm lag tốt hơn).
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio