Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob20 đặc biệt v1

0
Fix Lag Free Fire OB20

Tải về

Bản đồ mặc định làm mở (Chỉ để đồ họa thấp để chơi không lỗi).
 1. 2 bản cho máy yếu có thể lựa chọn.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. Kết hợp giữa ultra và bản nhẹ.
 4. Xóa full hiệu ứng gây lag, hiệu ứng bo.
 5. Tối ưu vào map nhanh.
 6. Ổn định FPS.
 7. Giảm LAG rất tốt cho máy yếu.
Bản đồ mặc định (Dùng được ở bất cứ đồ họa nào).
 1. 2 bản cho máy yếu có thể lựa chọn.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. Kết hợp giữa ultra và bản nhẹ.
 4. Xóa full hiệu ứng gây lag, hiệu ứng bo.
 5. Tối ưu vào map nhanh.
 6. Ổn định FPS.
 7. Giảm LAG rất tốt cho máy yếu.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
Tổng hợp fix lag free fire ob20 mới nhất.
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio