Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ultra v2 ob20

0
Fix Lag Free Fire OB20

Tải về

Bản đồ mặc định được làm mờ (Chỉ đề đồ họa thấp để chơi nhé!).
 1. 2 bản cho máy yếu.
 2. Nhân vật mặc định, đồ mặc định được làm mờ.
 3. Xóa banner, qc, nền,...
 4. Vẫn có skin súng, kĩ năng nhân vật, tham gia được sự kiện.
 5. Tối ưu giảm văng và đứng hình.
 6. Ổn định FPS.
 7. Giảm LAG tốt nhất cho máy quá yếu.
Bản đồ mặc định bình thường.
 1. 2 bản cho máy yếu.
 2. Nhân vật mặc định, đồ mặc định được làm mờ.
 3. Xóa banner, qc, nền,...
 4. Vẫn có skin súng, kĩ năng nhân vật, tham gia được sự kiện.
 5. Tối ưu giảm văng và đứng hình.
 6. Ổn định FPS.
 7. Giảm LAG tốt nhất cho máy quá yếu.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc OB19.
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio