Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob20 chữa cháy

0
Fix Lag Free Fire

Tải về

Bản xóa đồ TVC.
 1. Tối ưu thêm nhiều thứ.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. 2 phiên bản.
 4. Xóa full hiệu ứng gây LAG, hiệu ứng bo.
 5. Tối ưu vào trận nhanh.
 6. Ổn định FPS.
 7. Giảm LAG tốt cho máy yếu.
Bản không xóa.
 1. Tối ưu thêm nhiều thứ.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. 2 phiên bản.
 4. Xóa full hiệu ứng gây LAG, hiệu ứng bo.
 5. Tối ưu vào trận nhanh.
 6. Ổn định FPS.
 7. Giảm LAG tốt cho máy yếu.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc OB19.
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio