Home Logo Gaming

Slider

Tải về đặc biệt v3 ob19

0
Fix Lag Free Fire Đặc Biệt V3

Tải về

Bản xóa xem thông tin. (Chỉ để đồ họa thấp để chơi)
 1. Kết hợp nhẹ và ultra.
 2. Config smooth.
 3. Tối ưu ổn định FPS.
 4. Xóa banner, qc, nền,...
 5. Xóa full hiệu ứng gây LAG, hiệu ứng bo.
 6. Hỗ trợ vào map nhanh.
 7. Hỗ trợ giảm văng và đứng hình.
 8. Giảm LAG tốt nhất cho máy yếu.
Bản không xóa. (Chỉ để đồ họa thấp để chơi)
 1. Kết hợp nhẹ và ultra.
 2. Config smooth.
 3. Tối ưu ổn định FPS.
 4. Xóa banner, qc, nền,...
 5. Xóa full hiệu ứng gây LAG, hiệu ứng bo.
 6. Hỗ trợ vào map nhanh.
 7. Hỗ trợ giảm văng và đứng hình.
 8. Giảm LAG tốt nhất cho máy yếu.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Studio không thể thiếu.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc OB19.
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio