Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag trung v1 ob19

0
Tải về trung v1

Tải về

Bản fix lag.
  1. Xóa banner, qc,...
  2. Tối ưu ổn định FPS.
  3. Vào map nhanh.
  4. Giảm hiệu ứng, xóa hiệu ứng bo đốt.
  5. Giảm Lag tốt.
File gói mở rộng.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của Mê Game Stuido.
  1. Ổn định FPS.
  2. Tăng tốc android.
  3. Tăng tốc CPU, GPU.
  4. Tối ưu Free Fire.
File tăng tốc mới.
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio