Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob19 v3

0
Tải về fix lag v3

Tải về

Bản fix lag.
 1. File tăng tốc mới.
 2. Xóa banner, qc, nền,...
 3. Xóa thêm những thứ không cần thiết.
 4. Xóa hiệu ứng gây LAG, hiệu ứng bo đốt.
 5. Hỗ trợ vào map nhanh.
 6. Tối ưu ổn định FPS.
 7. Giảm lag tốt cho máy yếu.
File tăng tốc.
Ứng dụng hỗ trợ giảm LAG Free Fire của Mê Game Studio dành riêng cho Free Fire.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
File gói mở rộng.
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio