Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire trung v4 ob18

0
Tải về trung v4

Tải về

Bản chưa có gói mở rộng.
 1. Xóa banner, qc,...
 2. Giảm một ít hiệu ứng, xóa hiệu ứng bo đốt.
 3. Tối ưu đảo chờ nhẹ nhất.
 4. Hỗ trợ vào map nhanh.
 5. Tối ưu ổn định FPS.
 6. Giảm lag tốt.
Bản có sẵn gói mở rộng.
 1. Xóa banner, qc,...
 2. Giảm một ít hiệu ứng, xóa hiệu ứng bo đốt.
 3. Tối ưu đảo chờ nhẹ nhất.
 4. Hỗ trợ vào map nhanh.
 5. Tối ưu ổn định FPS.
 6. Giảm lag tốt.
Ứng dụng giảm lag Free Fire của Mê Game Studio dành riêng cho Free Fire.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio