Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob18 tầm trung v5

0
Tải về fix lag trung v5

Tải về

Bản chưa có gói mở rộng.
 1. Xóa banner, qc,...
 2. Giảm hiệu ứng, xóa hiệu ứng bo đốt.
 3. Tối ưu game ổn định FPS.
 4. Hỗ trợ vào map nhanh.
 5. Hỗ trợ giảm lag tốt.
Bản có sẵn gói mở rộng.
 1. Xóa banner, qc,...
 2. Giảm hiệu ứng, xóa hiệu ứng bo đốt.
 3. Tối ưu game ổn định FPS.
 4. Hỗ trợ vào map nhanh.
 5. Hỗ trợ giảm lag tốt.
Ứng dụng giảm lag free fire của Mê Game Studio.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio