Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob18 v4

0
Fix Lag Free Fire v4

Tải về

Bản chưa có gói mở rộng.
 1. Xóa banner, qc,...
 2. Xóa nền sảnh, shop,...
 3. Giảm hiệu ứng.
 4. Xóa âm thanh khi bay.
 5. Xóa hiệu ứng bo đốt.
 6. Tối ưu game hỗ trợ giảm lag tốt nhất.
Bản có sẵn gói mở rộng.
 1. Xóa banner, qc,...
 2. Xóa nền sảnh, shop,...
 3. Giảm hiệu ứng.
 4. Xóa âm thanh khi bay.
 5. Xóa hiệu ứng bo đốt.
 6. Tối ưu game hỗ trợ giảm lag tốt nhất.
Ứng dụng giảm lag của Mê Game Studio dành riêng cho Free Fire.
File tăng tốc mới cho ob18.
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio