Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob18 v2

0
Fix Lag Free Fire ob18 v2

Tải về

Ứng dụng giảm lag của Mê Game Studio hỗ trợ giảm lag ob18 cực tốt.
Bản fix lag chưa có gói mở rộng. (Máy yếu nên tải riêng gói mở rộng của đồ đang mặc)
 1. Giảm hiệu ứng.
 2. Xóa banner, qc,...
 3. Xóa nền sảnh, shop,...
 4. Xóa âm thanh máy bay,...
 5. Giảm lag tốt nhất cho máy yếu.
 6. Giảm tối đa đảo chờ.
Bản có sẵn gói mở rộng. (Máy tầm trung)
 1. Giảm hiệu ứng.
 2. Xóa banner, qc,...
 3. Xóa nền sảnh, shop,...
 4. Xóa âm thanh máy bay,...
 5. Giảm lag tốt nhất cho máy yếu.
 6. Giảm tối đa đảo chờ.
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio