Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob18 v1

1
Tải về v1 ob18

Tải về

Ứng dụng Giảm Lag Của Mê Game Studio hỗ trợ giảm lag tối đa OB18.
Bản chưa có gói mở rộng (Các bạn vào game down từng gói cho đồ đang mặc thôi nhé như video mình hướng dẫn).
  1. Xóa banner, qc,...
  2. Xóa nền sảnh, shop,...
  3. Giảm hiệu ứng.
  4. Giảm tối đa đảo chờ.
  5. Tối ưu gameplay khi chơi.
  6. Giảm lag tốt.
  7. Hỗ trợ chống văng.
1
( Hide )

© MeGameStudio