Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire ob18 trung v2

0
Tải về trung v2

Tải về

Bản chưa có gói mở rộng.
 1. Xóa banner,qc,...
 2. Xóa âm thanh khi bay.
 3. Giảm hiệu ứng, xóa hiệu ứng bo đốt.
 4. Tối ưu ổn định FPS.
 5. Vào map nhanh hơn.
 6. Giảm lag tốt.
Bản có sẵn gói mở rộng.
 1. Xóa banner,qc,...
 2. Xóa âm thanh khi bay.
 3. Giảm hiệu ứng, xóa hiệu ứng bo đốt.
 4. Tối ưu ổn định FPS.
 5. Vào map nhanh hơn.
 6. Giảm lag tốt.
Ứng dụng hỗ trợ giảm lag của Mê Game Studio dành cho free fire.
 1. Ổn định FPS.
 2. Tăng tốc android.
 3. Tăng tốc CPU, GPU.
 4. Tối ưu Free Fire.
0

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

© MeGameStudio