Home Logo Gaming

Slider

Tải về fix lag free fire cuối cùng ob17

1
Tải về fix lag

Tải về

Bản chưa có gói mở rộng.
 1. Xóa banner, qc,...
 2. Xóa nền sảnh, shop,...
 3. Xóa audio những thứ không cần.
 4. Xóa bo đốt.
 5. Giảm animation.
 6. Giảm Hiệu ứng.
 7. ....
Bản có sẵn gói mở rộng.
 1. Xóa banner, qc,...
 2. Xóa nền sảnh, shop,...
 3. Xóa audio những thứ không cần.
 4. Xóa bo đốt.
 5. Giảm animation.
 6. Giảm Hiệu ứng.
 7. ....
Ứng dụng giảm lag của Mê Game Studio dành riêng cho Free Fire.
1
( Hide )

© MeGameStudio